מוסקוביץ, אזרואל - משרד עורכי דין

משרד עורכי דין מוסקוביץ אזרואל עוסק במיסוי מוניציפאלי ותשלומי חובה לרשויות המקומיות. המשרד מדורג זה שנים על-ידי BDi ו-D&B כמשרד מוביל בתחומו. המשרד כולל צוות ותיק ומנוסה של עורכי דין והוא אינו מייצג עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות. מייסדי המשרד, עורכת הדין טל יצחק אזרואל ועורך הדין עדי מוסקוביץ בעלי ניסיון של שני עשורים בתחום המיסוי המוניציפלי. במשך השנים ייצגו את החברות והגופים הגדולים ביותר במשק במחלוקות שהיקפן המצטבר עומד על מיליארדי ש"ח: משרדי הממשלה, לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, התאחדות התעשיינים, מקורות, רשות שדות התעופה, בתי הזיקוק, אינטל, תנובה, חברות דלק, בנקים, רשתות שיווק, קופות חולים, רשתות חינוך, חברות תקשורת, חברות תשתית, חברות ניהול, חברות בניה והרשימה עוד ארוכה. 

קרא עוד>>

חדשות ועדכונים
עתמ (חי') 27583-03-22 יעל דיין נ' עיריית טירת הכרמל
עתירה לפי חוק חופש המידע בה נקבע כי העירייה חייבת למסור לעותרת כרטסת הנהלת חשבונות של המשכיר של הנכס. נקבע כי על העירייה להעביר את המידע כי לא השיבה לפנייה לפי חוק חופש המידע, כי לא הגישה תשובה לעתירה וכן כי לגופו של עניין לא הראתה מדוע המצאת המידע תפגע באותו צד שלישי (המשכיר). נקבע כי אף אם העירייה חוששת שמא תיפגע זכות הפרטיות של צד ג', נראה, כי אין בכך כדי להצדיק אי המצאת כרטסת הנהלת חשבונות של אחד מן הגופים המסחריים שהתקשר עם העירייה, כאשר החוזה בינו לבין העירייה כולל הוראת קיזוז.
עת"מ 45495-09-21 אוניפארם בע"מ נ' עיריית תל-אביב-יפו ואח'
בעתירה זו ייצג משרדנו את העותרת. העתירה התקבלה במלואה תוך שנפסק כי החיוב הרטרואקטיבי בארנונה שחייבה העירייה את העותרת (פועל יוצא של תיקון שומה) אינו יכול לעמוד. נפסק כי חיוב רטרואקטיבי בארנונה ככלל אינו חוקי, והוא יותר רק אימת שהנישום פעל בחוסר תום לב. במקרה דנן הטעות הייתה של העירייה ולא של העותרת, והעירייה למעשה הטעתה את העותרת כאשר שלחה לה מכתבים עם סיווג שונה ביחס לנכס, ואין לצפות מהעותרת לדעת שמדובר בסיווג שגוי. הסיווג שקבעה העירייה עמד בתוקפו כשבע שנים ויצר הסתמכות אצל העותרת, הסתמכות אשר החיוב הרטרואקטיבי פוגע בה באופן משמעותי.
עמנ (ת"א) 28872-01-21 אסתר גיצלטר שושן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב
נפסק כי התיקון לחוק התכנון והבנייה שנערך לאחרונה (תיקון מס' 126) הוציא "תוכנית כוללנית" מהגדרת המונח "תכנית" שבסעיף 1(א) לתוספת השלישית לחוק. משמעות התיקון היא כי להבא אישורה של תוכנית כוללנית לא ייחשב אירוע מס מידי לצרכי הטלת היטל השבחה. עם זאת, תוקן גם סעיף 4 לתוספת השלישית והוסף סעיף קטן (5א): "במקרקעין שבהם אושרה תכנית לאחר אישורה של תכנית כוללנית, תיווסף לשומת ההשבחה, השבחה בשל התכנית הכוללנית, אם היתה". דהיינו, ההשבחה הנובעת מתוכנת כוללנית לא הופטרה כליל מהיטל אלא שומתה נדחית עד לאחר אישורה העתידי של "תוכנית". עם זאת, בהוראות המעבר שהכתיב תיקון 126 נקבע יוצא מן הכלל, שתחולתו מותנה בתנאי – אם ביום פרסום התיקון טרם שולם ההיטל לפי שומה סופית, אזי ניתנת בידי החייב בהיטל ברירה: להמשיך בהליכי השומה או "לבקש כי השומה תיערך רק לאחר אישורה של תכנית נוספת".
תא (חד') 5274-02-17 תמר סלהוב נ' המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור
נפסק כי לא כל עבודת סלילה מצדיקה הטלת היטלי סלילה אלא נדרש כי העבודות לשיפור או שדרוג כביש קיים תהיינה מהותיות ותיצורנה הרחבה משמעותית או שינוי מהותי בתכונות הכביש. תיקון כביש פגום והרחבה מינורית שלו אינם עולים כדי "סלילה" כמשמעותה בחוק העזר.
עתמ (ת"א) 39688-11-21‏ ‏ אופירה דרדיקמן נ' עיריית תל-אביב-יפו
התקבלה עתירה לביטול חוב ארנונה. נפסק כי העירייה פעלה שלא בתום לב ואף בדורסנות בגביית חוב זה במשך שנים. החוב נרשם על שם המנוח שלמה נדב ביחס לנכס שהחזיק משנת 1980 ועד למותו ביום 2010. עולה כי לאחר פטירת בנו הקטן ממחלה קשה בשנת 1992 נכנס המנוח לדיכאון והתמכר לאלכוהול, והנכס עמד נטוש במשך עשרים שנים. העירייה לא התחשבה במצבו העגום של המנוח וניסתה לגבות את החוב בכל מחיר על אף שנכנס ויצא ממכוני גמילה וכלל לא התגורר בנכס ואף לאחר פטירתו מנסה העירייה לגבות את החוב מביתו, היא העותרת. נפסק כי הרשות חבה בחובת הגינות ועליה לשקול שיקולים רלוונטיים. בנוסף, עם פטירת המנוח לא שלחה העירייה את ההתראות הרלוונטיות לכתובת הנכונה של העותרת ואף מטעם זה יש לומר שמשלוח ההודעות לכתובת סתמית לא עצר את מירוץ ההתיישנות.


שרותי המשרד


ארנונה

הארנונה היא תחום אפור, לא ברור, שנוי במחלוקת, מסורבל ומעורפל, מרובה שחקנים, חסר עקביות ולא יעיל. בתוך סבך החוקים, התקנות, המדיניות, החיובים, החישובים, ועדות הערר והפוליטיקאים, יש צורך במומחיות מיוחדת כדי לראות את התמונה כולה.

היטלי השבחה

הנישומים סבורים כי היטל השבחה הינו ענין לשמאים. זוהי בדרך כלל טעות. היטל השבחה הינו מס על השבחת המקרקעין עקב אירועי מס של פרסום תכנית משביחה, שימוש חורג מתכנית או מהיתר, והקלה. חלק גדול של חיובים בהיטל השבחה נגועים בהעדר חבות של הנישום.

תובענות ייצוגיות

תובענה ייצוגית היא כלי שנועד להביא להגברת הפיקוח והאכיפה, מימוש זכות הגישה לערכאות ומתן סעד הולם לקבוצה גדולה של תובעים. התובענה הייצוגית מוגשת על ידי תובע שיש לו תביעה אישית ביחס להפרה אחידה ושיטתית שבוצעה כלפי קבוצה גדולה.

היטלי פיתוח

היטלי פיתוח נחלקים ל- 4 סוגים עיקריים: סלילה (כביש ומדרכה), תיעול וניקוז, מים וביוב. לאחרונה נוסף רכיב חדש הנקרא היטל שצ"פ שלדעת משרדנו הוא בלתי חוקי מיסודו. היטלי המים והביוב נמצאים בשלב של "חשיבה מחודשת" ברשות המים.

חיובי מים וביוב

בשנת 2010 יצאה לדרך הרפורמה במשק המים. בד בבד עם הקמת תאגידי המים והביוב (ולא בשל הקמתם) התייקרו באופן דרמטי תעריפי המים. כמו כן בוטלו פטורים והנחות וגופים מסוימים המחזיקים בנכסים עתירי גינון מצאו עצמם בפני שוקת שבורה.

אשפה ושילוט

במסגרת תשלומי הארנונה רשות מקומית חייבת לפנות אשפה בסיסית מבתי עסק. חלק מהרשויות התנערו מחובתם זו. עורכי הדין במשרדנו הובילו הליכים פורצי דרך בסוגיה זו והם מלווים ומייעצים את התעשייה ומרכזי קניות עד להסדרת סופית. גם אגרות השילוט אינן נקיות מספקות, שכן הם מבוססות על סיווגים ותעריפים מבוססי מיקום ושימוש. התנהלות הרשויות ביחס לאגרות שילוט היא לעיתים חסרת גבולות ומשרדנו הוביל שורה של הליכים ייצוגים ופרטניים, חלקם הגיעו לפסק דין, שחסכו ללקוחות עתירי שילוט מיליוני שקלים בשנה.

כתבות ומאמרים

ראיון בלילה כלכלי – האם העיריה חייבת לכם כסף?

ראיון בערוץ 2 – היטלי הפיתוח המנופחים של הרשויות המקומיות

ראיון בערוץ 10 - אגרת השמירה מנפחת את קופת העירייה

הסכם פשרה בת"צ 37240-12-12 מורדכי נ' עיריית פתח תקווה


להרשמה לניוזלטר ולקבלת טיפים חדשות ועדכונים חשובים